Článek ve sborníku konference

MATUŠOVÁ Lucie, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Automatic Construction of On-line Checking Circuits Based on Finite Automata. In: 17th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Verona: IEEE Computer Society, 2014, s. 326-332. ISBN 978-0-7695-5074-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Automatic Construction of On-line Checking Circuits Based on Finite Automata
Název (cs):Automatická konstrukce hlídacích obvodů založených na konečných automatech
Strany:326-332
Sborník:17th Euromicro Conference on Digital Systems Design
Konference:17th Euromicro Conference on Digital Systems Design: Architectures, Methods and Tools
Místo vydání:Verona, IT
Rok:2014
ISBN:978-0-7695-5074-9
DOI:10.1109/DSD.2014.78
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Fault Tolerant,Active Automata Learning,Online Checkers,Mealy Machine
Anotace
Tento článek popisuje metodologii pro tvorbu online hlídacích obvodů založených na konečných automatech pro komponenty implementované do FPGA. Hlídací obvody poskytují informace o korektní funkci zařízení a umožňují implementaci systému odolou proti poruchám. Hlídací obvody byly sestrojeny z automatů naučených pomocí aktivního učení implementovaného pomocí knihovny learnlib.Experimentální výsledky ukazují, že je možné automaticky sestrojit hlídací obvody popisující základní chování hlídaných komponent. Sestrojený hlídací obvod je až   x menší než originální komponenta.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Lucie Matu{\v{s}}ov{\'{a}} and Jan Ka{\v{s}}til
	and Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek},
  title = {Automatic Construction of On-line Checking
	Circuits Based on Finite Automata},
  pages = {326--332},
  booktitle = {17th Euromicro Conference on Digital Systems Design},
  year = 2014,
  location = {Verona, IT},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-0-7695-5074-9},
  doi = {10.1109/DSD.2014.78},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10734}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https