Článek ve sborníku konference

ZACHARIÁŠOVÁ Marcela. Application of Evolutionary Computing for Optimization of Functional Verification. In: Počítačové architektury a diagnostika 2014. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 135-140. ISBN 978-80-7494-027-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Application of Evolutionary Computing for Optimization of Functional Verification
Název (cs):Aplikace evolučního výpočtu pro optimalizaci funkční verifikace
Strany:135-140
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2014
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2014
Místo vydání:Liberec, CZ
Rok:2014
ISBN:978-80-7494-027-9
Vydavatel:Technická univerzita v Liberci
Klíčová slova
funkční verifikace, optimalizace, evoluční algoritmy
Anotace
Tento článek představuje novou metodu pro optimalizaci verifikace řízené pokrytím, která je založena na evolučním výpočtu. Použitím této metody je konvergence k maximálnímu pokrytí rychlejší, je použito méně stimulů a není vyžadována interakce od uživatele.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Marcela Zachari{\'{a}}{\v{s}}ov{\'{a}}},
   title = {Application of Evolutionary Computing for
	Optimization of Functional Verification},
   pages = {135--140},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2014},
   year = 2014,
   location = {Liberec, CZ},
   publisher = {Liberec University of Technology},
   ISBN = {978-80-7494-027-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10760}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https