Článek ve sborníku konference

PODIVÍNSKÝ Jakub. Testing Fault-Tolerance Properties in FPGA based Electro-mechanical Applications. In: Počítačové architektury a diagnostika 2014. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, s. 13-18. ISBN 978-80-7494-027-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Testing Fault-Tolerance Properties in FPGA based Electro-mechanical Applications
Název (cs):Testování FT vlastností u elektro-mechanických systémů
Strany:13-18
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2014
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2014
Místo vydání:Liberec, CZ
Rok:2014
ISBN:978-80-7494-027-9
Vydavatel:Technická univerzita v Liberci
Klíčová slova
Odolnost proti poruchám, elektro-mechanický systém, injekce poruch, SEU.
Anotace
Tento článek představuje novou platformu pro hodnocení kvality metodik odolnosti proti poruchám u elektro-mechanických systémů. Demonstrována je experimentální elektro-mechanická aplikace složená z robota pro hledání cesty v bludišti a jeho řídící jednotky implementované na FPGA. V článku jsou představeny experimenty s touto platformou.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jakub Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}}},
   title = {Testing Fault-Tolerance Properties in FPGA based
	Electro-mechanical Applications},
   pages = {13--18},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2014},
   year = 2014,
   location = {Liberec, CZ},
   publisher = {Liberec University of Technology},
   ISBN = {978-80-7494-027-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10761}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https