Článek ve sborníku konference

NOVOSAD Petr a ČEŠKA Milan. Advantages and Drawbacks of Algorithms for Analysing Hybrid Petri Nets by Computing Unfoldings and Coverability Graphs. In: Proceedings of the 15th International Conference on Computer Aided Systems Theory. Universidad de Las Palmas de Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2015, s. 183-184. ISBN 978-84-606-5438-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Advantages and Drawbacks of Algorithms for Analysing Hybrid Petri Nets by Computing Unfoldings and Coverability Graphs
Název (cs):Výhody a nevýhody algoritmů analýzy hybridních Petriho sítí pomocí metody rozvinutí a grafu pokrytí
Strany:183-184
Sborník:Proceedings of the 15th International Conference on Computer Aided Systems Theory
Konference:Fifteenth International Conference on Computer Aided Systems Theory
Místo vydání:Universidad de Las Palmas de Canaria, ES
Rok:2015
ISBN:978-84-606-5438-4
Vydavatel:Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Klíčová slova
hybrid Petri nets, unfoldings, coverability graphs
Anotace
Mezi důležité nástroje pro analýzu hybridních Petriho sítí patří metoda rozvinutí a graf pokrytí. Obě tyto metody dokáží zobrazit nekonečný stavový prostor daných sítí pomocí konečné sítě, resp. grafu s využitím určitých abstrakcí. V tomto článku porovnáváme výhody a nevýhody obou metod.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Novosad and Milan {\v{C}}e{\v{s}}ka},
   title = {Advantages and Drawbacks of Algorithms for
	Analysing Hybrid Petri Nets by Computing
	Unfoldings and Coverability Graphs},
   pages = {183--184},
   booktitle = {Proceedings of the 15th International Conference on Computer
	Aided Systems Theory},
   year = 2015,
   location = {Universidad de Las Palmas de Canaria, ES},
   publisher = {The Universidad de Las Palmas de Gran Canaria},
   ISBN = {978-84-606-5438-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10769}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https