Článek ve sborníku konference

VAŠÍČEK Zdeněk. Cartesian GP in Optimization of Combinational Circuits with Hundreds of Inputs and Thousands of Gates. In: Genetic Programming, 18th European Conference, EuroGP 2015. Berlin: Springer International Publishing, 2015, s. 139-150. ISBN 978-3-319-16500-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Cartesian GP in Optimization of Combinational Circuits with Hundreds of Inputs and Thousands of Gates
Název (cs):Optimalizace kombinačních obvodů s stovkou vstupů a tisíci hradel pomocí kartézského genetického programování
Strany:139-150
Sborník:Genetic Programming, 18th European Conference, EuroGP 2015
Konference:18th European Conference on Genetic Programming
Řada knih:LCNS 9025
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2015
ISBN:978-3-319-16500-4
DOI:10.1007/978-3-319-16501-1_12
Vydavatel:Springer International Publishing
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconeurogp_2015.pdf506 KB2018-02-05 13:27:38
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Genetic programming, Cartesian Genetic Programming, Evolutionary optimization, Combinational circuits, Formal verification
Anotace
Článek představuje novou techniku pro optimalizaci komplexních číslicových obvodů založenou na využití kartézského genetického programování. Navržená metoda kombinuje simulaci a formální verifikaci ve výpočtu fitness hodnoty, čímž se podařilo významně vylepšit škálovatelnost. Metoda byla vyhodnocena na sadě čítající 100 benchmarkových obvodů, kde se podařilo vylepšit počet hradel o více než 34%.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
  title = {Cartesian GP in Optimization of Combinational
	Circuits with Hundreds of Inputs and Thousands of
	Gates},
  pages = {139--150},
  booktitle = {Genetic Programming, 18th European Conference, EuroGP 2015},
  series = {LCNS 9025},
  year = 2015,
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-319-16500-4},
  doi = {10.1007/978-3-319-16501-1_12},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10773}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https