Článek ve sborníku konference

HYRŠ Martin a SCHWARZ Josef. Multivariate Gaussian Copula in Estimation of Distribution Algorithm with Model Migration. In: 2014 IEEE Symposium on Foundations of Computational Intelligence (FOCI) Proceedings. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 114-119. ISBN 978-1-4799-4492-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Multivariate Gaussian Copula in Estimation of Distribution Algorithm with Model Migration
Název (cs):Vícerozměrná Gassovská kopule v algoritmu s pravděpodobnostím modelem s migrací modelů
Strany:114-119
Sborník:2014 IEEE Symposium on Foundations of Computational Intelligence (FOCI) Proceedings
Konference:IEEE Symposium Series on Computational Intelligence
Místo vydání:Piscataway, US
Rok:2014
ISBN:978-1-4799-4492-7
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Klíčová slova
Estimation of distribution algorithms, Copula Theory, Sklar's theorem, multivariate Gaussian copula, island-based model, model migration, optimization problems. 
Anotace
Článek představuje nový koncept algoritmu s pravděpodobnostním modelem (EDA) založeném na ostrovním modelu s obousměrnou kruhovou topologií v oblasti numerické optimalizace ve spojité doméně.
Tradiční migrace jedinců je nahrazena migrací pravděpodobnostního modelu.
Místo klasické sdružené pravděpodobnosti je použita vícerozměrná Gaussovská kopule, tato musí být specifikována korelačními koeficienty, a parametry jednorozměrných marginálních rozdělení.
Myšlenka navrženého EDA algoritmu s Gaussovskou kopulí a migrací modelů (GC-mEDA) je modifikovat parametry rezidentního modelu příslušného ke každému ostrovu imigrantním modelem ze sousedního ostrovu.
Výkonnost navrženého algoritmu je testována na skupině pěti dobře známých testovacích úloh.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Hyr{\v{s}} and Josef Schwarz},
   title = {Multivariate Gaussian Copula in Estimation of
	Distribution Algorithm with Model Migration},
   pages = {114--119},
   booktitle = {2014 IEEE Symposium on Foundations of Computational 
	Intelligence (FOCI) Proceedings},
   year = {2014},
   location = {Piscataway, US},
   publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
   ISBN = {978-1-4799-4492-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10786}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.80.177.176
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]