Odborná monografie

FIEDOR Tomáš. A Decision Procedure For The WSkS Logic. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2014. ISBN 978-3-659-63583-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Decision Procedure For The WSkS Logic
Název (cs):Rozhodovací Procedura Pro Logiku WSkS
Strany:60
Místo vydání:Saarbrücken, DE
Rok:2014
ISBN:978-3-659-63583-0
Vydavatel:Lambert Academic Publishing
Klíčová slova
antichains
WSkS
finite automata
tree automata
nondeterministic automata
Anotace
Různé typy logik se často používají jako prostředky pro formální specifikaci systémů. Slabá monadická logika druhého řádu s k následníky (WSkS) je jednou z nich a byť má poměrně velkou vyjadřovací sílu, stále je rozhodnutelná. Ačkoliv složitost testování splnitelnosti WSkS formule není ani ve třídě ELEMENTARY, tak existují přístupy založené na deterministických automatech, implementované např. v nástroji MONA, které efektně řeší omezenou třídu praktických příkladů, nicméně nefungují pro jiné. Tato práce rozšiřuje třídu prakticky řešitelných příkladů, a to tak, že využívá nedávno vyvinutých technik pro efektní manipulaci s nedeterministickými automaty (jako je například testování universality jazyka pomocí přístupu založeného na antichainech) a navrhuje novou rozhodovací proceduru pro WSkS využívající právě nedeterministické automaty. Procedura je implementována a ve srovnání s nástrojem MONA dosahuje v některých případech řádově lepších výsledků.
BibTeX:
@BOOK{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Fiedor},
   title = {A Decision Procedure For The WSkS Logic},
   pages = 60,
   year = 2014,
   location = {Saarbr{\"{u}}cken, DE},
   publisher = {Lambert Academic Publishing},
   ISBN = {978-3-659-63583-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10794}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.236.190.216
Přepnout na https