Článek ve sborníku konference

PŘIKRYL Zdeněk. Fast Simulation of Pipeline in ASIP Simulators. In: 15th International Workshop on Microprocessor Test and Verification. Austin: IEEE Computer Society, 2014, s. 1-6. ISBN 978-0-7695-4000-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Fast Simulation of Pipeline in ASIP Simulators
Název (cs):Rychlá simulaci linky zřetězení v simulátorech aplikačně specifických procesorů
Strany:1-6
Sborník:15th International Workshop on Microprocessor Test and Verification
Konference:Microprocessor Test and Verification 2014
Místo vydání:Austin, US
Rok:2014
ISBN:978-0-7695-4000-9
DOI:10.1109/MTV.2014.18
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
ASIP, Simulator, Pipeline
Anotace
Rychlý a přesný simulátor nově navrhovaných aplikačně specifických procesorů je zásadní při vývoji, testování a verifikaci, těchto procesorů a stejně tak je simulátor důležitý pro vývoj firmware. Simulátory na úrovni instrukcí jsou obvykle používány v raných fázích návrhu. Mají dobrý výkon, ale vzhledem k jejich nízké přesnosti se tyto simulátory nedají použít pro detailní analýzu linky zřetězení nebo časování v mikroarchitektuře. Pro tento úkol se používají přesné simulátory, simulátory na úrovni cyklů. Mají vysokou přesnost, protože celá mikroarchitektura se simuluje. Nicméně, čas simulace může být podstatně vyšší než v případě simulátorů na úrovni instrukcí. Řešení, které je představeno v tomto článku, zkracuje dobu simulace tím, že se efektivněji simuluje linka zřetězení. Experimentální výsledky ukazují podstatné zrychlení simulace. Řešení navíc může být použit při hardwarové realizaci navrhovaných aplikačně specifických procesorů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Zden{\v{e}}k P{\v{r}}ikryl},
  title = {Fast Simulation of Pipeline in ASIP Simulators},
  pages = {1--6},
  booktitle = {15th International Workshop on Microprocessor Test and
	Verification},
  year = 2014,
  location = {Austin, US},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-0-7695-4000-9},
  doi = {10.1109/MTV.2014.18},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10802}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https