Článek ve sborníku konference

VALENTA Václav, NEČASOVÁ Gabriela, KUNOVSKÝ Jiří, ŠÁTEK Václav a KOCINA Filip. Adaptive Solution of the Wave Equation. In: Proceedings of the 5th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications. Colmar: SciTePress - Science and Technology Publications, 2015, s. 154-162. ISBN 978-989-758-120-5. Dostupné z: http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84960951551&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=satek&st2=&sid=48BB54244E7021166FCB6A0794EA66EC.f594dyPDCy4K3aQHRor6A%3a20&sot=b&sdt=b&sl=18&s=AUTHOR-NAME%28satek%29&relpos=5&citeCnt=0&searchTerm=
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Adaptive Solution of the Wave Equation
Název (cs):Adaptivní řešení vlnové rovnice
Strany:154-162
Sborník:Proceedings of the 5th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications
Konference:5th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications
Místo vydání:Colmar, FR
Rok:2015
URL:http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84960951551&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=satek&st2=&sid=48BB54244E7021166FCB6A0794EA66EC.f594dyPDCy4K3aQHRor6A%3a20&sot=b&sdt=b&sl=18&s=AUTHOR-NAME%28satek%29&relpos=5&citeCnt=0&searchTerm=
ISBN:978-989-758-120-5
Vydavatel:SciTePress - Science and Technology Publications
Klíčová slova
Wave equation, A posteriori error estimation, Triangulation, Gradient, Modern Taylor Series Method, Finite
difference formula.
Anotace
Článek se zabývá adaptivním řešení dvourozměrné vlnové rovnice s využitím aposreiorního odhadu chyby řešení gradientu. Výpočet gradientu je založen na metodě superaproximace gradientu, která je založena na výzkumu J. Dalíka.
Je také představena Moderní metoda Taylorovy řady (MTSM), která se využívá k řešení soustav obyčejných diferenciálních rovnic. Tato metoda se přizpůsobuje dané přesnosti použitím proměnného počtu členů Taylorovy řady. tuto metodu je možné využít pro řešení vlnové rovnice v kombinaci s metodou konečných diferencí.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {V{\'{a}}clav Valenta and Gabriela
	Ne{\v{c}}asov{\'{a}} and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Kunovsk{\'{y}} and V{\'{a}}clav {\v{S}}{\'{a}}tek
	and Filip Kocina},
   title = {Adaptive Solution of the Wave Equation},
   pages = {154--162},
   booktitle = {Proceedings of the 5th International Conference on
	Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and
	Applications},
   year = 2015,
   location = {Colmar, FR},
   publisher = {SciTePress - Science and Technology Publications},
   ISBN = {978-989-758-120-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10822}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https