Článek ve sborníku konference

SVOBODA Jan, BRONSTEIN Michael a DRAHANSKÝ Martin. Contactless biometric hand geometry recognition using a low-cost 3D camera. In: Proceedings 2015 International Conference on Biometrics. Phuket: IEEE Biometric Council, 2015, s. 452-457. ISBN 978-1-4799-7824-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Contactless biometric hand geometry recognition using a low-cost 3D camera
Název (cs):Bezdotykové biometrické rozpoznávání geometrie ruky využívající lacinou 3D kameru
Strany:452-457
Sborník:Proceedings 2015 International Conference on Biometrics
Konference:The 8th IAPR International Conference on Biometrics
Místo vydání:Phuket, TH
Rok:2015
ISBN:978-1-4799-7824-3
DOI:10.1109/ICB.2015.7139109
Vydavatel:IEEE Biometric Council
Klíčová slova
biometrický systém, geometrie ruky, 2D data, 3D data, porovnání, scanner, senzor
Anotace
V posledním desetiletí vzrostl významnou měrou zájem o používání 3D dat pro biometrickou autentizaci osob, hnaný dostupností rozumných 3D senzorů. Využití 3D rysů bylo úspěšné zejména v aplikacích 3D obličejů, což vedlo k několika komerčně úspěšným produktů na rozpoznávání 3D obličeje. U dalších biometrických charakteristik, jako např. geometrie ruky, prokázaly různé studie vysoký potenciál ve využití 3D geometrické informace, nicméně i přesto nejsou dostupné žádné komerční systémy. V tomto článku představujeme bezdotykový systém pro rozpoznávání 3D geometrie ruky, založený na nové kameře Intel RealSense, což je první masově vyráběný zapouzdřitelný 3D senzor. Malé rozměry a nízká cena předurčují tento senzor jako vhodného kandidáta pro biometrické aplikace, avšak za tuto cenu získáte nízké rozlišení v porovnání s dražšími 3D scannery, které jsme využili v předchozím výzkumu. Analyzovali jsme robustnost několika existujících 2D a 3D rysů, které mohou být extrahovány z obrázků nasnímaných RealSense kamerou a studovali jsme metriku učení pro fúzi.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jan Svoboda and Michael Bronstein and Martin
	Drahansk{\'{y}}},
  title = {Contactless biometric hand geometry recognition
	using a low-cost 3D camera},
  pages = {452--457},
  booktitle = {Proceedings 2015 International Conference on Biometrics},
  year = 2015,
  location = {Phuket, TH},
  publisher = {IEEE Biometric Council},
  ISBN = {978-1-4799-7824-3},
  doi = {10.1109/ICB.2015.7139109},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10837}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https