Článek ve sborníku konference

STRNADEL Josef. Comparison of Generally Applicable Mechanisms for Preventing Embedded Event-Driven Real-Time Systems from Interrupt Overloads. In: Proceedings of the 2015 4th Eastern European Regional Conference on the Engineering of Computer Based Systems. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015, s. 39-44. ISBN 978-1-4673-7967-0. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?reload=true&arnumber=7275224
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Comparison of Generally Applicable Mechanisms for Preventing Embedded Event-Driven Real-Time Systems from Interrupt Overloads
Název (cs):Srovnání obecně aplikovatelných mechanismů zamezení vestavných událostmi řízených systémů reálného času z přetížení vlivem přerušení
Strany:39-44
Sborník:Proceedings of the 2015 4th Eastern European Regional Conference on the Engineering of Computer Based Systems
Konference:4th Eastern European Regional Conference on the Engineering of Computer Based Systems
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2015
URL:http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?reload=true&arnumber=7275224
ISBN:978-1-4673-7967-0
DOI:10.1109/ECBS-EERC.2015.15
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
Klíčová slova
event-driven, real-time, system, interrupt, overload, management, adaptation, prevention, problem
Anotace
Článek se zabývá událostmi řízenými vestavnými systémy, jejichž (RT) část je určena pro práci v reálném čase a zbylá část nikoliv. Takový systém musí být navržen způsobem garantujícím dodržení všech předem daných časových omezení za běhu systému, a to i za nepříznivých podmínek jakými je např. nadměrný výskyt událostí vyvolaných přerušeními. Jinými slovy - od RT části se, kvůli její vysoké kritičnosti, očekává, že neselže. Související problémy jsou v článku představeny spolu s jejich typickými, obecně použitelnými řešeními a námi navrženou hardware/software architekturou; RT vlastnosti těchto řešení jsou porovnány v závěru článku.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Josef Strnadel},
  title = {Comparison of Generally Applicable Mechanisms for
	Preventing Embedded Event-Driven Real-Time Systems
	from Interrupt Overloads},
  pages = {39--44},
  booktitle = {Proceedings of the 2015 4th Eastern European Regional
	Conference on the Engineering of Computer Based Systems},
  year = 2015,
  location = {Brno, CZ},
  publisher = {Brno University of Technology},
  ISBN = {978-1-4673-7967-0},
  doi = {10.1109/ECBS-EERC.2015.15},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10843}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https