Článek v časopise

PODERMAŃSKI Tomáš a GRÉGR Matěj. Bezpečné IPv6: když dojde keš - obrana. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Praha: 2015, roč. 2015, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-8309. Dostupné z: http://www.root.cz/clanky/bezpecne-ipv6-kdyz-dojde-kes-obrana/
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Bezpečné IPv6: když dojde keš - obrana
Název (en):Secure IPv6: protection against exhausted cache
Strany:1-10
Místo vydání:CZ
Rok:2015
URL:http://www.root.cz/clanky/bezpecne-ipv6-kdyz-dojde-kes-obrana/
Časopis:ROOT, informace nejen ze světa Linuxu, roč. 2015, č. 1, Praha, CZ
ISSN:1212-8309
Klíčová slova
IPv6, bezpečnost
Anotace
V předchozím díle jsme se seznámili se základními principy útoků na cache sousedů (neighbor cache) a s jejími možnými důsledky. V dnešním díle navážeme a pokusíme se společně nalézt způsoby a prostředky, jak se těmto útokům bránit, nebo alespoň minimalizovat jejich případné následky.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Poderma{\'{n}}ski and Mat{\v{e}}j
	Gr{\'{e}}gr},
   title = {Bezpe{\v{c}}n{\'{e}} IPv6: kdy{\v{z}} dojde ke{\v{s}} -
	obrana},
   pages = {1--10},
   journal = {ROOT, informace nejen ze sv{\v{e}}ta Linuxu},
   volume = {2015},
   number = {1},
   year = {2015},
   ISSN = {1212-8309},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10874}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.158.52.166
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]