Článek v časopise

GRÉGR Matěj a PODERMAŃSKI Tomáš. Bezpečné IPv6: příliš mnoho sousedů. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Praha: 2015, roč. 2015, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-8309. Dostupné z: http://www.root.cz/clanky/bezpecne-ipv6-prilis-mnoho-sousedu/
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Bezpečné IPv6: příliš mnoho sousedů
Název (en):Secure IPv6: too many neighbors
Strany:1-10
Místo vydání:CZ
Rok:2015
URL:http://www.root.cz/clanky/bezpecne-ipv6-prilis-mnoho-sousedu/
Časopis:ROOT, informace nejen ze světa Linuxu, roč. 2015, č. 1, Praha, CZ
ISSN:1212-8309
Klíčová slova
IPv6, bezpečnost
Anotace
V dnešním díle seriálu si popíšeme poslední typ útoku, který zneužívá mechanismu detekce duplicitních adres. Tento útok patří opět do skupiny útoků s lokálním dosahem a má za následek odepření dostupnosti protokolu IPv6. Jako obvykle se rovněž pokusíme najít vhodné prostředky, jak se proti tomuto typu útoku bránit.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Mat{\v{e}}j Gr{\'{e}}gr and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Poderma{\'{n}}ski},
   title = {Bezpe{\v{c}}n{\'{e}} IPv6: p{\v{r}}{\'{i}}li{\v{s}} mnoho
	soused{\r{u}}},
   pages = {1--10},
   journal = {ROOT, informace nejen ze sv{\v{e}}ta Linuxu},
   volume = {2015},
   number = {1},
   year = {2015},
   ISSN = {1212-8309},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10875}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.166.207.223
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]