Článek ve sborníku konference

HOLÍK Lukáš, MEYER Roland a MUSKALLA Sebastian. Antichains for the Verification of Recursive Programs. In: Proceedings of International Conference on Networked Systems. Cham: Springer International Publishing, 2016, s. 322-336. ISBN 978-3-319-26849-1. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-26850-7_22
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Antichains for the Verification of Recursive Programs
Název (cs):Proitiřetězce pro verifikaci rekurzivních programů
Strany:322-336
Sborník:Proceedings of International Conference on Networked Systems
Konference:The international conference on networked systems
Řada knih:Lecture Notes in Computer Science (LNCS)
Místo vydání:Cham, CH
Rok:2016
URL:https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-26850-7_22
ISBN:978-3-319-26849-1
DOI:10.1007/978-3-319-26850-7_22
Vydavatel:Springer International Publishing
Klíčová slova
bezkontextové jazyky
regulární jazyky 
test jazykové inkluze 
paralelní programy
verifikace
omezené přepínání kontextu
Anotace
Prezentujeme algoritmus pro testování inkluze jazyka bezkontextové gramatiky v jazyce konečného automatu založené na protiřetězcích, s potenciální aplikace ve verifikaci rekurzivních programů, a dále zobecnění tohoto algoritmu na omezené přepínání kontextu.
Abstrakt
Prezentujeme algoritmus pro testování inkluze jazyka bezkontextové gramatiky v jazyce konečného automatu založené na protiřetězcích, s potenciální aplikace ve verifikaci rekurzivních programů, a dále zobecnění tohoto algoritmu na omezené přepínání kontextu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Hol{\'{i}}k and Roland Meyer and
	Sebastian Muskalla},
  title = {Antichains for the Verification of Recursive
	Programs},
  pages = {322--336},
  booktitle = {Proceedings of International Conference on Networked Systems},
  series = {Lecture Notes in Computer Science (LNCS)},
  year = 2016,
  location = {Cham, CH},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-319-26849-1},
  doi = {10.1007/978-3-319-26850-7_22},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10879}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https