Článek ve sborníku konference

PODIVÍNSKÝ Jakub, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela, ČEKAN Ondřej a KOTÁSEK Zdeněk. FPGA Prototyping and Accelerated Verification of ASIPs. In: IEEE 18th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Belgrade: IEEE Computer Society, 2015, s. 145-148. ISBN 978-1-4799-6779-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:FPGA Prototyping and Accelerated Verification of ASIPs
Název (cs):Prototypování a akcelerace verifikace ASIP procesorů pomocí FPGA
Strany:145-148
Sborník:IEEE 18th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems
Konference:IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2015
Místo vydání:Belgrade, RS
Rok:2015
ISBN:978-1-4799-6779-7
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
UVM, akcelerace, FPGA prototypování, ASIP
Anotace
Současným trendem ve verifikaci systémů na čipu je vytvářet verifikační řešení zaměřená na specifika SoC architektur. Důvodem je, že použití obecných architektur verifikačních prostředí pro tyto komplexní systémy je značně složité. V tomto článku je představeno řešení pro oblast Procesorů s aplikačně specifickou instrukční sadou (ASIP) a oblast multi-procesorových systémů na čipu, které obsahují několik ASIP procesorů. Představujeme prototypování a akceleraci funkční verifikace těchto systémů pomocí FPGA, přičemž akcelerované funkční prostředí zůstává konzistentní s původním verifikačním prostředím podle principů UVM  (Universal Verification Methodology). Hlavními vlastnostmi tohoto řešení jsou automatické generování verifikačního prostředí a akcelerovaná verifikace běžící na reálném hardware. Výhodou je také možnost ladění na reálném hardware.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jakub Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}} and Marcela
	Zachari{\'{a}}{\v{s}}ov{\'{a}} and Ond{\v{r}}ej
	{\v{C}}ekan and Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek},
   title = {FPGA Prototyping and Accelerated Verification of
	ASIPs},
   pages = {145--148},
   booktitle = {IEEE 18th International Symposium on Design and Diagnostics
	of Electronic Circuits and Systems},
   year = 2015,
   location = {Belgrade, RS},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-4799-6779-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10881}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https