Článek ve sborníku konference

PODIVÍNSKÝ Jakub, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela a KOTÁSEK Zdeněk. Radiation Impact on Mechanical Application Driven by FPGA-based Controller. In: Proceedings of The Third Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale. Grenoble: COST, European Cooperation in Science and Technology, 2015, s. 13-16.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Radiation Impact on Mechanical Application Driven by FPGA-based Controller
Název (cs):Vliv radiace na mechanický systém řízený řadičem implementovaným na FPGA
Strany:13-16
Sborník:Proceedings of The Third Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale
Konference:MEDIAN 2015
Místo vydání:Grenoble, FR
Rok:2015
Vydavatel:COST, European Cooperation in Science and Technology
Klíčová slova
SEU, elektro-mechanický systém, FPGA, porucha
Anotace
V tomto článku jsou prezentovány výsledky prvních experimentů s vytvořenou platformou pro testování metodik pro zajištění odolnosti proti poruchám v elektromechanických systémech založených na FPGA. Je zde představen funkční příklad elektromechanického systému, který je jádrem představené platformy: robot pro hledání cesty v bludišti a řídicí jednotka robota implementovaná na FPGA. V představených experimentech je mechanický robot simulován v simulačním prostředí, kde lze sledovat vliv poruch na mechanickou část.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jakub Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}} and Marcela
	Zachari{\'{a}}{\v{s}}ov{\'{a}} and Zden{\v{e}}k
	Kot{\'{a}}sek},
   title = {Radiation Impact on Mechanical Application Driven
	by FPGA-based Controller},
   pages = {13--16},
   booktitle = {Proceedings of The Third Workshop on Manufacturable and
	Dependable Multicore Architectures at Nanoscale},
   year = 2015,
   location = {Grenoble, FR},
   publisher = {COST, European Cooperation in Science and Technology},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10883}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https