Článek v časopise

ADAMEC Jaroslav a KVĚTOŇOVÁ Šárka. Optimization of Business Strategies for Sustainable Development. International Journal of Business and Management Studies. Cumberland: 2015, roč. 2015, č. 1, s. 67-77. ISSN 2158-1479.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Optimization of Business Strategies for Sustainable Development
Název (cs):Optimalizace obchodních strategií pro neustálý rozvoj
Strany:67-77
Kniha:International Journal of Business and Management Studies
Místo vydání:Cumberland, US
Rok:2015
Časopis:International Journal of Business and Management Studies, roč. 2015, č. 1, Cumberland, US
ISSN:2158-1479
Klíčová slova
Business, strategie, produktové portfolio, finanční analýza, konkurence.
Anotace
V sektoru ekonomie informačních produktů je třeba neustále hledat nové možnosti a způsoby jejich řízení a optimalizace. Na tomto trhu se vyskytuje mnoho různorodých faktorů, které ovlivňují chování zákazníků, resp. jejich rozhodnutí o koupi.
Abstrakt
The submission is focused on the choice of optimal business strategies with respect to the specific characteristics of individual firms (internal/external factors). Firstly, there is described a theoretical basis for study of the possible strategies and financial analysis of a firm. The model of a market is created with constraints defined on the ground of a theoretical basis. The paper analyses requirements for a system supporting the choice of an optimal bu
siness strategy. A prototype of the system is designed as a desktop version with possibility of future improvements. There are described the prototypes input parameters and their transformation into the useful outputs that cover basic characteristics of a firm and its rivals. Finally, the paper includes demonstration of the implemented prototype and the possible directions for next improvements.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Jaroslav Adamec and {\v{S}}{\'{a}}rka
	Kv{\v{e}}to{\v{n}}ov{\'{a}}},
  title = {Optimization of Business Strategies for
	Sustainable Development},
  pages = {67--77},
  booktitle = {International Journal of Business and Management Studies},
  journal = {International Journal of Business and Management Studies},
  volume = 2015,
 number = 1,
  year = 2015,
  location = {Cumberland, US},
  ISSN = {2158-1479},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10890}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https