Článek ve sborníku konference

KRČMA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Mapping trained neural networks to FPNNs. In: IEEE 18th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Belgrade: IEEE Computer Society, 2015, s. 157-160. ISBN 978-1-4799-6779-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Mapping trained neural networks to FPNNs
Název (cs):Mapování naučených neuronových sítí na FPNN
Strany:157-160
Sborník:IEEE 18th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems
Konference:IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2015
Místo vydání:Belgrade, RS
Rok:2015
ISBN:978-1-4799-6779-7
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
FPNA, FPNN, neuronové sítě, hradlová pole FPGA
Anotace
Tento článek představuje několik metod pro mapování naučených neuronových sítí na lehká FPNN (Field Programmable Neural Networks) mřížové struktury bez použití trénovací datové sady. Tyto metody používají informace získané z originálních neuronových sítí jako je struktura, váhy spojů a prahy neuronů. jsou popsány principy těchto mapovacích metod jsou a vysvětlena použitá mřížová FPNN. Výsledky experimentů jsou prezentovány a shrnuty.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Kr{\v{c}}ma and Jan Ka{\v{s}}til and
	Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek},
   title = {Mapping trained neural networks to FPNNs},
   pages = {157--160},
   booktitle = {IEEE 18th International Symposium on Design and Diagnostics
	of Electronic Circuits and Systems},
   year = 2015,
   location = {Belgrade, RS},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-4799-6779-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10918}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.175.200.4
Přepnout na https