Článek ve sborníku konference

DOBAI Roland a KOŘENEK Jan. Evolution of Non-Cryptographic Hash Function Pairs for FPGA-Based Network Applications. In: 2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. Cape Town: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 1214-1219. ISBN 978-1-4799-7560-0. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1109/SSCI.2015.174
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolution of Non-Cryptographic Hash Function Pairs for FPGA-Based Network Applications
Název (cs):Evoluce nekryptografických hašovacích funkcí pro síťové aplikace v programovatelných hradlových polích
Strany:1214-1219
Sborník:2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence
Konference:IEEE Symposium Series on Computational Intelligence 2015
Místo vydání:Cape Town, ZA
Rok:2015
URL:http://dx.doi.org/10.1109/SSCI.2015.174
ISBN:978-1-4799-7560-0
DOI:10.1109/SSCI.2015.174
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Klíčová slova
Hash function, cuckoo hash, evolution, feedback shift register, evolvable hardware.
Anotace
Vysoce-rýchlostní počítačové systémy vyžadují rychlé zpracování paketů, čímž je možné dosáhnout implementací síťových aplikací v programovatelných hradlových polích (FPGA). Mnoho síťových aplikací si vyžaduje rychlé vyhledávání v hašovacích tabulkách. Je tedy důležité používat také hašovací funkce pro tyto tabulky, které efektivně využívají limitované paměti programovatelných hradlových polí FPGA. Kukaččí hašování zlepšuje zaplnění tabulek použitím současně více hašovacích funkcí. Není však známý způsob výběru těchto funkcí, ktére spolu zaručují nejlepší výsledky. Bio-inspirované metody jsou používané v tomto článku pro evoluce hašovacích funkcí a pro síťové aplikace v FPGA. Evolvované hašovací funkce jsou založené na lineárních a nelineárních zpětněvazebních posuvných registrů a dají se efektivně implementovat v programovatelných hradlových polích FPGA. Experimenty byly zaměřené na hašování IP adres a bylo ukázané, že evolvované řešení může dosáhnout lepšího zaplnění tabulek v porovnání s řešeními vytvořenými človekem.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Roland Dobai and Jan Ko{\v{r}}enek},
  title = {Evolution of Non-Cryptographic Hash Function Pairs for
	FPGA-Based Network Applications},
  pages = {1214--1219},
  booktitle = {2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence},
  year = {2015},
  location = {Cape Town, ZA},
  publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
  ISBN = {978-1-4799-7560-0},
  doi = {10.1109/SSCI.2015.174},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10919}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.156.39.245
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]