Článek ve sborníku konference

SMRŽ Pavel a DYTRYCH Jaroslav. Advanced Features of Collaborative Semantic Annotators - the 4A System. In: Proceedings of the Twenty-Eighth International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference. Palo Alto, California: American Association for Artificial Intelligence, 2015, s. 233-236. ISBN 978-1-57735-730-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Advanced Features of Collaborative Semantic Annotators - the 4A System
Název (cs):Pokročilé rysy kolaborativních sémantických anotátorů - systém 4A
Strany:233-236
Sborník:Proceedings of the Twenty-Eighth International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference
Konference:The 28th International FLAIRS Conference, The Florida Artificial Intelligence Research Society
Místo vydání:Palo Alto, California, US
Rok:2015
ISBN:978-1-57735-730-8
Vydavatel:American Association for Artificial Intelligence
Klíčová slova
text annotation; named entity recognition, semantic tagging
Anotace
Článek se zabývá znalostním inženýrstvím s konkrétním zaměřením na společnou editaci a sémantickou anotaci hypertextu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavel Smr{\v{z}} and Jaroslav Dytrych},
   title = {Advanced Features of Collaborative Semantic
	Annotators - the 4A System},
   pages = {233--236},
   booktitle = {Proceedings of the Twenty-Eighth International Florida
	Artificial Intelligence Research Society Conference},
   year = 2015,
   location = {Palo Alto, California, US},
   publisher = {American Association for Artificial Intelligence},
   ISBN = {978-1-57735-730-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10921}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https