Článek ve sborníku konference

BIDLO Michal. Investigation of Replicating Tiles in Cellular Automata Designed by Evolution Using Conditionally Matching Rules. In: 2015 IEEE International Conference on Evolvable Systems (ICES). Cape Town: IEEE Computational Intelligence Society, 2015, s. 1506-1513. ISBN 978-1-4799-7560-0. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7376789
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Investigation of Replicating Tiles in Cellular Automata Designed by Evolution Using Conditionally Matching Rules
Název (cs):Výzkym replikujících se vzorů v celulárních automatech navrhovaných evolucí s využitím podmínkových pravidel
Strany:1506-1513
Sborník:2015 IEEE International Conference on Evolvable Systems (ICES)
Konference:IEEE Symposium Series on Computational Intelligence 2015
Řada knih:Proceedings of the 2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI)
Místo vydání:Cape Town, ZA
Rok:2015
URL:http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7376789
ISBN:978-1-4799-7560-0
DOI:10.1109/SSCI.2015.213
Vydavatel:IEEE Computational Intelligence Society
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconices2015.pdf275 KB2015-12-16 18:17:51
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
cellular automaton; genetic algorithm; transition function; conditionally matching rule; replication
Anotace
V tomto článku je zkoumán evoluční návrh dlaždicových struktur v celulárních automatech, které jsou schopny se replikovat. Konkrétně je vyšetřován vliv velikosti dané struktury, uspořádání replik vůči originálu a počtu stavů automatu na úspěšnost a výpočetní náročnost evolučního návrhu. K reprezentaci hledaných přechodových funkcí celulárních automatů jsou využita podmínková pravidla. Cílem je ověřit schopnost takto postaveného experimentálního systému navrhovat replikující se struktury, jež sestávají až ze sta různých buněk. Je prezentována srovnávací studie různých nastavení systému na výše uvedené sledované veličiny. Výsledky prokazují, že kromě základních parametrů systému mají na úspěšnost zásadní vliv též způsoby uspořádání replik daných struktur vůči originálu. Konkrétně, jedno z uvažovaných uspořádání, které je klasifikovatelné jako přímočaré, vykazuje vysokou náročnost z pohledu nalezení platného řešení pomocí evolučního algoritmu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Michal Bidlo},
  title = {Investigation of Replicating Tiles in Cellular
	Automata Designed by Evolution Using Conditionally
	Matching Rules},
  pages = {1506--1513},
  booktitle = {2015 IEEE International Conference on Evolvable Systems
	(ICES)},
  series = {Proceedings of the 2015 IEEE Symposium Series on
	Computational Intelligence (SSCI)},
  year = 2015,
  location = {Cape Town, ZA},
  publisher = {IEEE Computational Intelligence Society},
  ISBN = {978-1-4799-7560-0},
  doi = {10.1109/SSCI.2015.213},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10924}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https