Článek ve sborníku konference

ARON Lukáš a HANÁČEK Petr. A Concept of Dynamic Permission Mechanism on Android. In: Progress in Applied Mathematics in Science and Engineering Proceedings. Bali, Indonesia: American Institute of Physics, 2016, s. 22-30. ISBN 978-0-7354-1352-8. Dostupné z: http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/10.1063/1.4940270
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Concept of Dynamic Permission Mechanism on Android
Název (cs):Koncept dynamického mechanismu přidělování práv na platformě Android
Strany:22-30
Sborník:Progress in Applied Mathematics in Science and Engineering Proceedings
Konference:Progress in Applied Mathematics in Science and Engineering
Místo vydání:Bali, Indonesia, ID
Rok:2016
URL:http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/10.1063/1.4940270
ISBN:978-0-7354-1352-8
DOI:10.1063/1.4940270
Vydavatel:American Institute of Physics
URL: [PDF]
Klíčová slova
Android, Bezpečnost, práva, únik dat, mechanismus dynamického přidělování práv
Anotace
Tato publikace popisuje základní téma v oblasti bezpečnosti na mobilních zařízeních a to je ochrana uživatele před únikem citlivých dat. Tato práce primárně obsahuje koncept dynamického mechanismu přidělování práv na platformě Android. Mechanismus popisuje přidělování a vykonávání práv v závislosti na souborech, se kterými aplikace pracuje. Aplikace má k dispozici množinu práv, se kterými operuje, ale pokud uživatel v dané aplikace otevře privátní soubor podléhající utajení, měla by aplikace upravit svou množinu práv tak, aby nedocházelo k úniku dat. Koncept navrhuje řešení daného probému na platformě Android. Koncept lze aplikovat i na další platformy po menších implementačních úpravách.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Aron and Petr
	Han{\'{a}}{\v{c}}ek},
  title = {A Concept of Dynamic Permission Mechanism on
	Android},
  pages = {22--30},
  booktitle = {Progress in Applied Mathematics in Science and Engineering
	Proceedings},
  year = 2016,
  location = {Bali, Indonesia, ID},
  publisher = {American Institute of Physics},
  ISBN = {978-0-7354-1352-8},
  doi = {10.1063/1.4940270},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10937}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https