Článek v časopise

DENECKE Kerstin, KRIECK Manuela, OTRUSINA Lubomír, SMRŽ Pavel, DOLOG Peter, NEJDL Wolfgang a VELASCO Edward. How to Exploit Twitter for Public Health Monitoring. Methods of Information in Medicine. 2013, roč. 52, č. 4, s. 326-339. ISSN 0026-1270.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:How to Exploit Twitter for Public Health Monitoring
Název (cs):Jak využít Twitter pro sledování veřejného zdraví
Strany:326-339
Místo vydání:DE
Rok:2013
Časopis:Methods of Information in Medicine, roč. 52, č. 4, DE
ISSN:0026-1270
Klíčová slova
public health monitoring; social media analysis; big data for health
Anotace
Článek popisuje systém pro analýzu zpráv na sociální síti Twitter s cílem identifikovat možné hrozby pro veřejné zdraví. Primárním cílem je studie použitelnosti navrženého přístupu pro monitorování zdraví obecné populace.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Kerstin Denecke and Manuela Krieck and Lubom{\'{i}}r
	Otrusina and Pavel Smr{\v{z}} and Peter Dolog and Wolfgang
	Nejdl and Edward Velasco},
   title = {How to Exploit Twitter for Public Health Monitoring},
   pages = {326--339},
   journal = {Methods of Information in Medicine},
   volume = {52},
   number = {4},
   year = {2013},
   ISSN = {0026-1270},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10938}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.145.83.79
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]