Článek ve sborníku konference

POLČÁK Libor, CALDAROLA Leo, CUDA Davide, DONDERO Marco, FICARA Domenico, FRANKOVÁ Barbora, HOLKOVIČ Martin, CHOUKIR Amine, MUCCIFORA Roberto a TRIFILO Antonio. High Level Policies in SDN. In: E-Business and Telecommunications. Berlin: Springer International Publishing, 2016, s. 39-57. ISBN 978-3-642-35754-1. ISSN 1865-0929. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-30222-5_2
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:High Level Policies in SDN
Název (cs):Vysokoúrovňové politiky v SDN
Strany:39-57
Sborník:E-Business and Telecommunications
Konference:6th International Conference on Data Communication Networking
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2016
URL:http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-30222-5_2
ISBN:978-3-642-35754-1
Časopis:Communications in Computer and Information Science, roč. 2016, č. 585, Heidelberg, DE
ISSN:1865-0929
DOI:10.1007/978-3-319-30222-5_2
Vydavatel:Springer International Publishing
Klíčová slova
Application-aware network; Data planes; High level policies; IP addresss; Network traffic; Packet routes; Port numbers; Security threats
Anotace
Politiky pro zpracování síťového provozu definují cestu paketů skrze počítačovou síť, vynucují pravidle pro udržení kvality služeb a chrání síť před bezpečnostními hrozbami. Tento článek se zabývá definováním vysokoúrovňových politik za pomocí SDN.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Libor Pol{\v{c}}{\'{a}}k and Leo Caldarola and
	Davide Cuda and Marco Dondero and Domenico Ficara
	and Barbora Frankov{\'{a}} and Martin
	Holkovi{\v{c}} and Amine Choukir and Roberto
	Muccifora and Antonio Trifilo},
  title = {High Level Policies in SDN},
  pages = {39--57},
  booktitle = {E-Business and Telecommunications},
  journal = {Communications in Computer and Information Science},
  volume = {2016},
  number = {585},
  year = {2016},
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-642-35754-1},
  ISSN = {1865-0929},
  doi = {10.1007/978-3-319-30222-5_2},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10959}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.167.15.6
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]