Článek ve sborníku konference

GLEMBEK Ondřej, MATĚJKA Pavel, PLCHOT Oldřich, PEŠÁN Jan, BURGET Lukáš a SCHWARZ Petr. Migrating i-vectors Between Speaker Recognition Systems Using Regression Neural Networks. In: Proceedings of Interspeech 2015. Dresden: International Speech Communication Association, 2015, s. 2327-2331. ISBN 978-1-5108-1790-6. ISSN 1990-9772.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Migrating i-vectors Between Speaker Recognition Systems Using Regression Neural Networks
Název (cs):Převod i-vektorů mezi systémy pro rozpoznávání mluvčího pomocí regresních neuronových sítí
Strany:2327-2331
Sborník:Proceedings of Interspeech 2015
Konference:INTERSPEECH 2015
Místo vydání:Dresden, DE
Rok:2015
ISBN:978-1-5108-1790-6
Časopis:Proceedings of Interspeech, roč. 2015, č. 09, FR
ISSN:1990-9772
Vydavatel:International Speech Communication Association
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2015/glembek_interspeech2015_IS151314.pdf [PDF]
Klíčová slova
speaker recognition, i-vector transformation, Regression Neural Networks, system migration
Anotace
Článek pojednává o převodu i-vektorů mezi systémy pro rozpoznávání mluvčího pomocí regresních neuronových sítí.
Abstrakt
This paper studies the scenario of migrating from one ivector- based speaker recognition system (SRE) to another, i.e. comparing the i-vectors produced by one system with those produced by another system. System migration would typically be motivated by deploying a system with improved recognition accuracy, e.g. because of technological upgrade, or because of the necessity of processing new kind of data, etc. Unfortunately, such migration is very likely to result in the incompatibility between the new and the original i-vectors and, therefore, in the inability of comparing the two. This work studies various topologies of Regression Neural Networks for transforming ivectors from three different systems so that-with slight loss in the accuracy-they are compatible with the reference system. We present the results on the NIST SRE 2010 telephone condition.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ond{\v{r}}ej Glembek and Pavel Mat{\v{e}}jka and
	Old{\v{r}}ich Plchot and Jan Pe{\v{s}}{\'{a}}n and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget and Petr Schwarz},
  title = {Migrating i-vectors Between Speaker Recognition
	Systems Using Regression Neural Networks},
  pages = {2327--2331},
  booktitle = {Proceedings of Interspeech 2015},
  journal = {Proceedings of Interspeech},
  volume = 2015,
 number = 09,
  year = 2015,
  location = {Dresden, DE},
  publisher = {International Speech Communication Association},
  ISBN = {978-1-5108-1790-6},
  ISSN = {1990-9772},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10968}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.236.190.216
Přepnout na https