Článek ve sborníku konference

ČEKAN Ondřej, PODIVÍNSKÝ Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. Software Fault Tolerance: the Evaluation by Functional Verification. In: Proceedings of the 18th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Funchal: IEEE Computer Society, 2015, s. 284-287. ISBN 978-1-4673-8035-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Software Fault Tolerance: the Evaluation by Functional Verification
Název (cs):Softwarová odolnost proti poruchám: vyhodnocení pomocí funkční verifikace
Strany:284-287
Sborník:Proceedings of the 18th Euromicro Conference on Digital Systems Design
Konference:18th Euromicro Conference on Digital Systems Design
Místo vydání:Funchal, PT
Rok:2015
ISBN:978-1-4673-8035-5
DOI:10.1109/DSD.2015.97
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Software Fault Tolerance
SFT
Processor
Fault Injection
Electro-mechanical Systems
Functional Verification
Anotace
Cílem tohoto příspěvku je prezentovat nový přístup ve vyhodnocování softwarové odolnosti proti poruchám. Výzkum je zaměřen na elektromechanické systémy, které jsou často řízeny procesory nebo systémy na čipu, proto byl použit procesor umístěný na FPGA. V příspěvku je představen způsob zabezpečení programu procesoru pomocí softwarové odolnosti proti poruchám a vyhodnocení tohoto zabezpečení je ověřováno pomocí softwarové injekce poruch. Rovněž je ukázán samotný proces generování takto zabezpečených programů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ond{\v{r}}ej {\v{C}}ekan and Jakub
	Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}} and Zden{\v{e}}k
	Kot{\'{a}}sek},
  title = {Software Fault Tolerance: the Evaluation by
	Functional Verification},
  pages = {284--287},
  booktitle = {Proceedings of the 18th Euromicro Conference on Digital
	Systems Design},
  year = 2015,
  location = {Funchal, PT},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-4673-8035-5},
  doi = {10.1109/DSD.2015.97},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10977}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https