Článek ve sborníku konference

ČEKAN Ondřej. Principy generování verifikačních stimulů. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2015. Zlín: Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, s. 13-18. ISBN 978-80-7454-522-1. Dostupné z: http://pad2015.fai.utb.cz/files/Sbornik_PAD_2015.pdf
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Principy generování verifikačních stimulů
Název (en):The principles of verification stimuli generation
Strany:13-18
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika PAD 2015
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2015
Místo vydání:Zlín, CZ
Rok:2015
URL:http://pad2015.fai.utb.cz/files/Sbornik_PAD_2015.pdf
ISBN:978-80-7454-522-1
Vydavatel:Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Klíčová slova
functional verification
assembly programs
input stimuli
constraints
Anotace
Tento článek pojednává o tématu disertační práce a shrnuje aktuální stav poznání v oblasti generování stimulů založeného na omezujících podmínkách. Je zde představen návrh a základní parametry generátoru stimulů, který je vhodný pro použití především ve funkční verifikaci číslicových systémů. V rámci článku jsou rovněž definovány cíle disertační práce a dosavadní práce představující návrh a realizaci univerzálního generátoru stimulů, který je použit v praxi pro generování assemblerovských programů pro procesory.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ond{\v{r}}ej {\v{C}}ekan},
   title = {Principy generov{\'{a}}n{\'{i}}
	verifika{\v{c}}n{\'{i}}ch stimul{\r{u}}},
   pages = {13--18},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika PAD 2015},
   year = 2015,
   location = {Zl{\'{i}}n, CZ},
   publisher = {Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in
	Zl{\'{i}}n},
   ISBN = {978-80-7454-522-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10981}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.237.75.18
Přepnout na https