Článek ve sborníku konference

HÁJEK Josef, DRAHANSKÝ Martin, KOLÁŘ Radim, ODSTRČILÍK Jan a BOROVSKÝ Ján. Bimodal eye imaging system. In: Signal-Image Technology and Internet-Based Systems. Bangkok: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 572-575. ISBN 978-1-4673-9721-6. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/~ihajek/other/SITIS2015/
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Bimodal eye imaging system
Název (cs):Bimodální systém pro snímaní oka
Strany:572-575
Sborník:Signal-Image Technology and Internet-Based Systems
Konference:Signal-Image Technology and Internet-Based Systems
Místo vydání:Bangkok, TH
Rok:2015
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~ihajek/other/SITIS2015/
ISBN:978-1-4673-9721-6
DOI:10.1109/SITIS.2015.119
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Klíčová slova
rozpoznávání sítnice, rozpoznávání duhovky, bimodální biometrický systém
Anotace
Článek pojednává o novém moderním bimodálním zařízení pro snímání lidské duhovky a sítnice. Popisuje aktuální stav následovaný nejnovějsími přístupy orientovanými na snímaní chrakateristik oka. Dále je popsán námi zkonstruovaný bimodální biometrický systém s experimentálními výsledky naskenované duhovky a sítnice. Hlavní část je zaměřena na vylepšení optického systému pro získávání snímků duhovky a sítnice. Tato unikátní kombinace v jednom zařízení reflektuje lékařské (oftalmologie) i biometrické účely. Nasnímání v jednom cyklu může výrazně urychlit nasnímání oka v porovnání s klasickými metodami snímání.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Josef H{\'{a}}jek and Martin Drahansk{\'{y}} and
	Radim Kol{\'{a}}{\v{r}} and Jan
	Odstr{\v{c}}il{\'{i}}k and J{\'{a}}n
	Borovsk{\'{y}}},
  title = {Bimodal eye imaging system},
  pages = {572--575},
  booktitle = {Signal-Image Technology and Internet-Based Systems},
  year = {2015},
  location = {Bangkok, TH},
  publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
  ISBN = {978-1-4673-9721-6},
  doi = {10.1109/SITIS.2015.119},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10988}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29
Přepnout na https