Článek ve sborníku konference

CHRÁPEK David, BERAN Vítězslav a ZEMČÍK Pavel. Depth-Based Filtration for Tracking Boost. In: Springer International Publishing. Catania: Springer International Publishing, 2015, s. 217-228. ISBN 978-3-319-25903-1. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-25903-1_19
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Depth-Based Filtration for Tracking Boost
Název (cs):Zlepšení sledování prostřednictvím filtrace pomocí hloubkových informací
Strany:217-228
Sborník:Springer International Publishing
Konference:Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems 2015
Řada knih:Lecture Notes in Computer Science
Místo vydání:Catania, IT
Rok:2015
URL:http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-25903-1_19
ISBN:978-3-319-25903-1
DOI:10.1007/978-3-319-25903-1_19
Vydavatel:Springer International Publishing
URL:http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-25903-1_19 [HTML]
Klíčová slova
V reálném čase, RGBD, Segmentace, Sledování
Anotace
Tento článek představuje novou metodu pro vylepšení klasických RGB sledovacích algoritmů libovolných objektů (objekt není znám dopředu) pomocí segmentace/filtrace využívající houbkových dat. Je kladen důraz na aplikace v reálném čase jako jsou aplikace v robotice či dohledových systémech, kde využití hloubkových senzorů, dnes již cenově dostupných, se přímo nabízí. Cílem je ukázat, že informace o hloubce využité pro segmentaci sledovaného objektu významně pomáhají ke snižování nesprávných aktualizací modelu sledovaného objektu způsobených okluzemi či postupným sklouzávání ze sledovaného objektu. A proto využití hloubkových informací zlepšuje úspěšnost a přesnost klasických RGB sledovačů při zachování srovnatelných výpočetních nároků a tudíž je výsledný systém potenciálně stále využitelný v reálném čase. Článek také prezentuje a vyhodnocuje dosažené výsledky.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {David Chr{\'{a}}pek and V{\'{i}}t{\v{e}}zslav
	Beran and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
  title = {Depth-Based Filtration for Tracking Boost},
  pages = {217--228},
  booktitle = {Springer International Publishing},
  series = {Lecture Notes in Computer Science},
  year = 2015,
  location = {Catania, IT},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-319-25903-1},
  doi = {10.1007/978-3-319-25903-1_19},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10996}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.175.200.4
Přepnout na https