Technická zpráva

ŽÁDNÍK Martin, KEKELY Lukáš, VRÁNA Roman, HOLKOVIČ Martin a FRANKOVÁ Barbora. Dokumentace pro sestavení a zprovoznění prototypu hardwarově akcelerované sondy pro legální odposlechy. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2015.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Dokumentace pro sestavení a zprovoznění prototypu hardwarově akcelerované sondy pro legální odposlechy
Název (en):Documentation of assembly and setup of hardware-accelerated prototype of probe for LI
Strany:14
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2015
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icondokumentace-sondy.pdf186 KB2015-11-11 11:54:34
^ Vybrat vše
S vybranými:
Abstrakt
Tento manuál se zabývá instalací, konfigurací a provozováním vysokorychlostní akcelerované sondy, která je určena pro zachycení a export síťového provozu pro účely zákonných odposlechů.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Martin {\v{Z}}{\'{a}}dn{\'{i}}k and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Kekely and Roman Vr{\'{a}}na and
	Martin Holkovi{\v{c}} and Barbora Frankov{\'{a}}},
   title = {Dokumentace pro sestaven{\'{i}} a
	zprovozn{\v{e}}n{\'{i}} prototypu hardwarov{\v{e}}
	akcelerovan{\'{e}} sondy pro leg{\'{a}}ln{\'{i}}
	odposlechy},
   pages = {14},
   year = {2015},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11000}
}

Vaše IPv4 adresa: 107.23.176.162
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]