Článek ve sborníku konference

WIGLASZ Michal a DRAHOŠOVÁ Michaela. Plastic Fitness Predictors Coevolved with Cartesian Programs. In: 19th European Conference on Genetic programming. Berlin: Springer International Publishing, 2016, s. 164-179. ISBN 978-3-319-30667-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Plastic Fitness Predictors Coevolved with Cartesian Programs
Název (cs):Koevoluce plastických prediktorů fitness a kartézských programů
Strany:164-179
Sborník:19th European Conference on Genetic programming
Konference:19th European Conference on Genetic Programming
Řada knih:LNCS 9594
Místo vydání:Berlin, DE
Rok:2016
ISBN:978-3-319-30667-4
DOI:10.1007/978-3-319-30668-1_11
Vydavatel:Springer International Publishing
Klíčová slova
fitness predictors, cartesian genetic programming, coevolution, phenotypic plasticity
Anotace
Koevoluce kartézských programů a prediktorů fitness, což jsou malé podmnožiny trénovacích dat, byla úspěšně použita ke snížení výpočetní náročnosti návrhu prováděného pomocí kartézského genetického programování. Nicméně je nutné předem stanovit nejvýhodnější počet případů fitness v prediktorech, který se u různých úloh liší. V tomto článku je představen nový typ přímo kódovaných prediktorů fitness inspirovaný principy plasticity fenotypu. Velikost vyvíjených prediktorů je adaptována na základě fáze učení, ve které se evoluce nachází. Schopnost nových prediktorů adaptovat se na řešenou úlohu je ukázána na pěti úlohách symbolické regrese.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Michal Wiglasz and Michaela Draho{\v{s}}ov{\'{a}}},
  title = {Plastic Fitness Predictors Coevolved with Cartesian Programs},
  pages = {164--179},
  booktitle = {19th European Conference on Genetic programming},
  series = {LNCS 9594},
  year = {2016},
  location = {Berlin, DE},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-319-30667-4},
  doi = {10.1007/978-3-319-30668-1_11},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11001}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.156.39.245
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]