Článek ve sborníku konference

PODIVÍNSKÝ Jakub. Využití funkční verifikace pro ověřování metodik pro zajištění odolnosti proti poruchám. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2015. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, s. 7-12. ISBN 978-80-7454-522-1. Dostupné z: http://pad2015.fai.utb.cz/files/Sbornik_PAD_2015.pdf
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Využití funkční verifikace pro ověřování metodik pro zajištění odolnosti proti poruchám
Název (en):The use of functional verification for testing fault tolerance methodologies
Strany:7-12
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika PAD 2015
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2015
Místo vydání:Zlín, CZ
Rok:2015
URL:http://pad2015.fai.utb.cz/files/Sbornik_PAD_2015.pdf
ISBN:978-80-7454-522-1
Vydavatel:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Klíčová slova
FPGA
functional verification
fault tolerance evaluation
robot controller
Anotace
Náplní tohoto článku je představení práce zabývající se aplikací funkční verifikace pro testování metodik pro zajištění odolnosti proti poruchám v systémech založených na FPGA. Je zde představena problematika obvodů FPGA, vlivu poruch a možnosti jejich eliminace. Na základě těchto poznatků jsou formulovány cíle práce a návrh jejich dosažení. Uveden je také přehled dosažených výsledků při řešení této práce. Mezi ně patří experimentální elektromechanický systém, první verze platformy pro testování metodik pro zajištění odolnosti  proti  poruchám a zejména verifikační prostředí pro procesor běžící na FPGA, který bude tvořit jádro dalšího experimentálního  systému. Dosavadní výzkumná práce je shrnuta v časopise Microprocessors and Microsystems.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jakub Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}}},
  title = {Vyu{\v{z}}it{\'{i}} funk{\v{c}}n{\'{i}} verifikace
	pro ov{\v{e}}{\v{r}}ov{\'{a}}n{\'{i}} metodik pro
	zaji{\v{s}}t{\v{e}}n{\'{i}} odolnosti proti
	poruch{\'{a}}m},
  pages = {7--12},
  booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika PAD 2015},
  year = 2015,
  location = {Zl{\'{i}}n, CZ},
  publisher = {Tomas Bata University in Zl{\'{i}}n},
  ISBN = {978-80-7454-522-1},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11002}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https