Článek ve sborníku konference

KRČMA Martin, KOTÁSEK Zdeněk a KAŠTIL Jan. Fault Tolerant Field Programmable Neural Networks. In: 1st IEEE Nordic Circuits and Systems (NORCAS) Conference. Oslo: IEEE Computer Society, 2015, s. 1-4. ISBN 978-1-4673-6575-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Fault Tolerant Field Programmable Neural Networks
Název (cs):FPNN odolná proti poruchám
Strany:1-4
Sborník:1st IEEE Nordic Circuits and Systems (NORCAS) Conference
Konference:IEEE Nordic Circuits and Systems Conference
Místo vydání:Oslo, NO
Rok:2015
ISBN:978-1-4673-6575-8
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
FPNA, FPNN, neuronové sítě, hradlová pole FPGA
Anotace
Článek se zabývá FPNN odolnými proti poruchám. Navrhuje metodu zotavení z poruch jednoho z typů výpočetních jednotek bez použití technik vyžadujících redundanci na úrovni jednotek.
Abstrakt
This paper describes a concept of Field Pro-
grammable Neural Networks (FPNNs) for artificial neural net-
works implementation in FPGAs, presents a model of fault tol-
erant FPNNs and different fault tolerance improving techniques
based on the model. It describes an experiment based on one of
these techniques and presents its results.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Kr{\v{c}}ma and Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek
	and Jan Ka{\v{s}}til},
   title = {Fault Tolerant Field Programmable Neural Networks},
   pages = {1--4},
   booktitle = {1st IEEE Nordic Circuits and Systems (NORCAS) Conference},
   year = 2015,
   location = {Oslo, NO},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-4673-6575-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11005}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https