Článek ve sborníku konference

KRČMA Martin. FPNN - neuronové sítě v FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2015. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, s. 81-86. ISBN 978-80-7454-522-1.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:FPNN - neuronové sítě v FPGA
Název (en):FPNN - neural networks in FPGAs
Strany:81-86
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika PAD 2015
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2015
Místo vydání:Zlín, CZ
Rok:2015
ISBN:978-80-7454-522-1
Vydavatel:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Klíčová slova
FPNA, FPNN, neuronové sítě, hradlová pole FPGA
Anotace
Příspěvek se zabývá konceptem Field Programmable Neural Networks sloužícím pro implementaci neuronových sítí v FPGA, prezentuje mapování naučených sítí na FPNN, navrhuje možnosti zvýšení odolnosti proti poruchám a prezentuje softwarový simulátor.
Abstrakt
Tento příspěvek se pojednává o problémech implementace neurono-
vých sítí v hradlových polích, prezentuje koncept FPNA jakožto jedno z mož-
ných řešení. Představuje techniku mapování neuronových sítí na FPNN a využi-
tí tohoto procesu ke zvýšení odolnosti FPNN proti poruchám. Dále seznamuje
s výzkumnou a publikační činností autora a jeho budoucími plány.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Kr{\v{c}}ma},
   title = {FPNN - neuronov{\'{e}} s{\'{i}}t{\v{e}} v FPGA},
   pages = {81--86},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika PAD 2015},
   year = 2015,
   location = {Zl{\'{i}}n, CZ},
   publisher = {Tomas Bata University in Zl{\'{i}}n},
   ISBN = {978-80-7454-522-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11006}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https