Článek ve sborníku konference

ŠIMEK Václav, RŮŽIČKA Richard a CRHA Adam. Toward Efficient Synthesis Method of Multifunctional Logic Circuits. In: Proceedings of the 27th International Conference on Microelectronics (ICM 2015). Casablanca: IEEE Computer Society, 2015, s. 21-24. ISBN 978-1-4673-8759-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Toward Efficient Synthesis Method of Multifunctional Logic Circuits
Název (cs):Efektivní metoda syntézy multifunkčních logických obvodů
Strany:21-24
Sborník:Proceedings of the 27th International Conference on Microelectronics (ICM 2015)
Konference:27th International Conference on Microelectronics (ICM 2015)
Místo vydání:Casablanca, MA
Rok:2015
ISBN:978-1-4673-8759-0
DOI:10.1109/ICM.2015.7437977
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Digital circuits, reconfiguration, polymorphic electronics, synthesis methods
Anotace
Úsilí o nalezení co možná prostorově nejúspornější varianty implementace číslicových obvodů dosáhne s největší pravděpodobností ve velmi krátkém časovém horizontu fyzikálních limitů, které úzce souvisí s neustálým zmenšováním velikosti základních funkčních prvků či bloků.

Jeden z možných přístupů k řešení této situace je možno spatřovat ve využití tzv. multifunkční logiky, s níž současně přicházejí i prostředky vlastní či intrinsické rekonfigurace, které jsou nedílnou součástí takovýchto logických elementů. Koncept polymorfní elektroniky, který lze do značné míry považovat za nezávislý na konkrétním technologickém řešení, otevírá v tomto směru nové možnosti k dosažení stanoveného cíle skrze využití moderních materiálů s vlastnostmi polovodiče a pokročilých metod syntézy obvodů.

Tento příspěvek se zabývá návrhem nové syntézní techniky zaměřené na využití principů polymorfní elektroniky. Klíčovým aspektem navrhované metody je identifikace tzv. booleovských dělitelů a jejich následné zpracování technikou zvanou kernelling. Vlastnosti metody jsou následně ověřeny na sadě několika testovacích obvodů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {V{\'{a}}clav {\v{S}}imek and Richard
	R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka and Adam Crha},
  title = {Toward Efficient Synthesis Method of
	Multifunctional Logic Circuits},
  pages = {21--24},
  booktitle = {Proceedings of the 27th International Conference on
	Microelectronics (ICM 2015)},
  year = {2015},
  location = {Casablanca, MA},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-4673-8759-0},
  doi = {10.1109/ICM.2015.7437977},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11048}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.234.228.78
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]