Článek v časopise

PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela a KOTÁSEK Zdeněk. The Evaluation Platform for Testing Fault-Tolerance Methodologies in Electro-mechanical Applications. Microprocessors and Microsystems. Amsterdam: Elsevier Science, 2015, roč. 39, č. 8, s. 1215-1230. ISSN 0141-9331. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141933115000630
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:The Evaluation Platform for Testing Fault-Tolerance Methodologies in Electro-mechanical Applications
Název (cs):Platforma pro testování fault-tolerant metodik v elektromechanických aplikacích
Strany:1215-1230
Místo vydání:NL
Rok:2015
URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141933115000630
Časopis:Microprocessors and Microsystems, roč. 39, č. 8, Amsterdam, NL
ISSN:0141-9331
DOI:10.1016/j.micpro.2015.05.011
Klíčová slova
Fault Tolerance, Electro-mechanical Systems, Fault Injection, Single Event Upset, Functional verification
Anotace
Cílem tohoto článku je představit novou platformu pro odhad kvality odolnosti proti poruchám elektromechanických aplikací založených na FPGA. V článku je ukázán jeden funkční příklad takové EM aplikace, která byla ohodnocena pomocí naší platformy: mechanický robot a jeho elektronický řadič v FPGA. Různé stavební bloky elektronické řídicí jednotky robota umožňují modelovat různé vlivy poruch na celé misi robota (hledání cesty v bludišti). V experimentech je mechanický robot simulován v simulačním prostředí, kde lze vidět účinky vlivu poruch na řídící jednotku. Tímto způsobem je možné rozlišovat mezi poruchami, které způsobí selhání systému a poruchami, které pouze sníží výkonnost. Dalším rozšířením platformy bude propojení platformy s funkční verifikací, která bude pracovat přímo v FPGA. Tím bude zajištěna automatizace a urychlení kontroly správného chování systému po injekci poruch.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Jakub Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}} and Ond{\v{r}}ej
	{\v{C}}ekan and Marcela
	Zachari{\'{a}}{\v{s}}ov{\'{a}} and Zden{\v{e}}k
	Kot{\'{a}}sek},
   title = {The Evaluation Platform for Testing
	Fault-Tolerance Methodologies in
	Electro-mechanical Applications},
   pages = {1215--1230},
   journal = {Microprocessors and Microsystems},
   volume = 39,
 number = 8,
   year = 2015,
   ISSN = {0141-9331},
   doi = {10.1016/j.micpro.2015.05.011},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11051}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https