Článek ve sborníku konference

STRNADEL Josef. Modeling and Analysis of Fault-Tolerant Systems by Means of UPPAAL SMC: Method and Benefits. In: Informal Proceedings of the 2016 IEEE 19th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS). Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2016, s. 32-37. ISBN 978-80-8086-256-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Modeling and Analysis of Fault-Tolerant Systems by Means of UPPAAL SMC: Method and Benefits
Název (cs):Modelování a analýza vůči poruchám odolných systémů prostředky UPPAAL SMC: Metoda a výhody
Strany:32-37
Sborník:Informal Proceedings of the 2016 IEEE 19th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS)
Konference:19th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2016
Místo vydání:Bratislava, SK
Rok:2016
ISBN:978-80-8086-256-5
Vydavatel:Slovenská technická univerzita v Bratislavě
Klíčová slova
modeling, analysis, fault tolerant, FT, statistical model checking, SMC, UPPAAL SMC, reliability analysis, probability distribution, bathtub, fault, transient, permanent, intermittent, behavior, type, description, signalization, scenario, tripple modular redundancy, TMR
Anotace
Článek prezentuje metodu modelování a analýzy elektronických, vůči poruchám odolným (FT) systémům prostředky statistického ověřování modelů (SMC) dostupné v nástroji UPPAAL SMC. Metodu lze považovat za alternativu ke klasickým analytickým přístupům založeným např. na stromech poruch či Markovských spolehlivostních modelech výše zmíněných systémů. Hlavním cílem příspěvku je ukázat, že SMC lze s využít pro zjednodušení analýzy bezporuchovosti systémů, a to i za nepříznivých podmínek, ke kterým patří např. nekonstantní intezita poruch vnitřních prvků systému. V článku jsou shrnuty základní pojmy a principy související s modelováním a analýzou FT systémů pomocí nástroje UPPAAL SMC, následované ukázkami výsledků dosažených pomocí tohoto nástroje.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Josef Strnadel},
   title = {Modeling and Analysis of Fault-Tolerant Systems by
	Means of UPPAAL SMC: Method and Benefits},
   pages = {32--37},
   booktitle = {Informal Proceedings of the 2016 IEEE 19th International
	Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits
	\& Systems (DDECS)},
   year = 2016,
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Slovak University of Technology in Bratislava},
   ISBN = {978-80-8086-256-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11073}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https