Technická zpráva

VESELÝ Vladimír, MAREK Marcel, HYKEL Tomáš, RYŠAVÝ Ondřej a LICHTNER Ondrej. Deliverable 2.4: RINASim - basic functionality. Brno, 2015.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Deliverable 2.4: RINASim - basic functionality
Název (cs):Deliverable 2.4: RINASim - základní funkcionalita
Strany:120
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2015
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconpristine-d24.pdf1,59 MB2016-03-11 13:24:43
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
PRISTINE; RINASim; OMNeT++
Anotace
Simulace často slouží k potvrzování a ověřování nových technologií, které nejsou dosud provádění. Simulace také najde slabé body a nevýhody během zkušebních jízd a následně dovolí jednoho zlepšit proces vývoje na základě zpětné vazby. Z tohoto důvodu realizace rekurzivní Internet Architecture Simulator (RINASim) je přirozeným krokem k podporovat tvorbu a rozvoj RINA SDK. Tento dokument představuje RINASim implementován jako rámec pro OMNeT ++ diskrétním simulátoru událostí. Tento rámec umožňuje vytváření simulačních experimentů ke studiu mechanismy a politiky Rina, jakož i možné aplikace Rina. Dokument se skládá z instalačního procházku-through koncept zavedení na vysoké úrovni, klíčových komponent popis a demonstrace topologie vymezení.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Vladim{\'{i}}r Vesel{\'{y}} and Marcel Marek and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Hykel and Ond{\v{r}}ej
	Ry{\v{s}}av{\'{y}} and Ondrej Lichtner},
   title = {Deliverable 2.4: RINASim - basic functionality},
   pages = 120,
   year = 2015,
   location = {Brno, CZ},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11109}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.234.237
Přepnout na https