Článek ve sborníku konference

BIDLO Michal. Evolution of Complex Emergent Behaviour in Multi-State Cellular Automata. In: Proceedings of the 2016 on Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion. New York: Association for Computing Machinery, 2016, s. 157-158. ISBN 978-1-4503-4323-7. Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2930947
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolution of Complex Emergent Behaviour in Multi-State Cellular Automata
Název (cs):Evoluce složitého emergentního chování ve vícestavových celulárních automatech
Strany:157-158
Sborník:Proceedings of the 2016 on Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion
Konference:Genetic and Evolutionary Computation Conference 2016
Místo vydání:New York, US
Rok:2016
URL:http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2930947
ISBN:978-1-4503-4323-7
DOI:10.1145/2908961.2930947
Vydavatel:Association for Computing Machinery
Klíčová slova
cellular automaton; transition function; conditional rule; evolutionary algorithm
Anotace
Článek shrnuje poslední poznatky z oblasti návrhu složitých vícestavových celulárních automatů (CA) pomocí evolučních algoritmů využívajících podmínková pravidla pro reprezentaci přechodových funkcí CA. Jako případové studie jsou uvažovány generické výpočty druhé mocniny v jednorozměrných CA a problém automatické replikace struktur v dvourozměrných CA. Je ukázáno, že evoluční algoritmus je schopen pomocí uvedených technik objevit dosud neznámá řešení těchto problémů, z nichž některá vykazují inovativní vlastnosti v porovnání s existujícími řešeními.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Michal Bidlo},
  title = {Evolution of Complex Emergent Behaviour in Multi-State
	Cellular Automata},
  pages = {157--158},
  booktitle = {Proceedings of the 2016 on Genetic and Evolutionary
	Computation Conference Companion},
  year = {2016},
  location = {New York, US},
  publisher = {Association for Computing Machinery},
  ISBN = {978-1-4503-4323-7},
  doi = {10.1145/2908961.2930947},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11151}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.80.87.166
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]