Článek ve sborníku konference

PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, LOJDA Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. Verification of Robot Controller for Evaluating Impacts of Faults in Electro-mechanical Systems. In: Proceedings of the 19th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Limassol: IEEE Computer Society, 2016, s. 487-494. ISBN 978-1-5090-2817-7. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7723590
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Verification of Robot Controller for Evaluating Impacts of Faults in Electro-mechanical Systems
Název (cs):Verifikace řídicí jednotky robota pro sledování vlivu poruch na elektro-mechanický systém
Strany:487-494
Sborník:Proceedings of the 19th Euromicro Conference on Digital Systems Design
Konference:19th Euromicro Conference on Digital Systems Design
Místo vydání:Limassol, CY
Rok:2016
URL:http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7723590
ISBN:978-1-5090-2817-7
DOI:10.1109/DSD.2016.38
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Functional Verification
Robot Controller
Electromechanical Systems
Fault Tolerance
Maze Generation
Anotace
Článek se věnuje využití funkční verifikace jako nástroje pro ověřování vlivu poruch na elektro-mechanický systém. Je zde představeno verifikační prostředí implementované podle metodiky UVM, které slouží k monitorování elektronické části elektromechanického systému. Společně s injektorem poruch tvoří základ platformy pro ověřování metodik pro zajištění odolnosti proti poruchám.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jakub Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}} and Ond{\v{r}}ej
	{\v{C}}ekan and Jakub Lojda and Zden{\v{e}}k
	Kot{\'{a}}sek},
  title = {Verification of Robot Controller for Evaluating
	Impacts of Faults in Electro-mechanical Systems},
  pages = {487--494},
  booktitle = {Proceedings of the 19th Euromicro Conference on Digital
	Systems Design},
  year = 2016,
  location = {Limassol, CY},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-5090-2817-7},
  doi = {10.1109/DSD.2016.38},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11160}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https