Článek ve sborníku konference

ZACHARIÁŠOVÁ Marcela, BELEŠOVÁ Michaela a KOTÁSEK Zdeněk. Regression Test Suites Optimization for Application-specific Instruction-set Processors and Their Use for Dependability Analysis. In: Proceedings of the 19th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Limassol Cyprus: IEEE Computer Society, 2016, s. 380-387. ISBN 978-1-5090-2816-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Regression Test Suites Optimization for Application-specific Instruction-set Processors and Their Use for Dependability Analysis
Název (cs):Optimalizace regresní testovací sady pro aplikačně specifické procesory a její využití v spolehlivostní analýze
Strany:380-387
Sborník:Proceedings of the 19th Euromicro Conference on Digital Systems Design
Konference:19th Euromicro Conference on Digital Systems Design
Místo vydání:Limassol Cyprus, CY
Rok:2016
ISBN:978-1-5090-2816-0
DOI:10.1109/DSD.2016.50
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
verification, dependability, regression tests
Anotace
Aplikačně specifické procesory jsou dnes důležitou součástí vestavěných systémů, zejména těch v oblasti tzv. Internetu Věcí. ASIPy mohou být optimalizovány na vysoký výkon, malou plochu a nízkou spotřebu pomocí rychlých změn v instrukční sadě anebo v jejich hardwarové architektuře. S rychlým prototypováním souvisí i rychlost verifikace. V tomto článku je prezentována nová technika pro optimalizaci regresních testů pomocí genetického algoritmu. Optimalizované testy výrazně skrátí dobu verifikace přičemž stále pokrývají klíčovou funkcionalitu systému a navíc mohou být použity i pro analýzu spolehlivosti poté, co je systém testován na FPGA.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Marcela Zachari{\'{a}}{\v{s}}ov{\'{a}} and
	Michaela Bele{\v{s}}ov{\'{a}} and Zden{\v{e}}k
	Kot{\'{a}}sek},
  title = {Regression Test Suites Optimization for
	Application-specific Instruction-set Processors
	and Their Use for Dependability Analysis},
  pages = {380--387},
  booktitle = {Proceedings of the 19th Euromicro Conference on Digital
	Systems Design},
  year = 2016,
  location = {Limassol Cyprus, CY},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-5090-2816-0},
  doi = {10.1109/DSD.2016.50},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11162}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https