Článek ve sborníku konference

STRNADEL Josef. On Creation and Analysis of Reliability Models by Means of Stochastic Timed Automata and Statistical Model Checking: Principle. In: Leveraging Applications of Formal Methods, Verification and Validation: Foundational Techniques. Cham: Springer International Publishing, 2016, s. 166-181. ISBN 978-3-319-47166-2. ISSN 0302-9743. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-47166-2_11
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On Creation and Analysis of Reliability Models by Means of Stochastic Timed Automata and Statistical Model Checking: Principle
Název (cs):Tvorba a analýza spolehlivostních modelů prostředky stochastických časovaných automatů a statistického ověřování modelů: Princip
Strany:166-181
Sborník:Leveraging Applications of Formal Methods, Verification and Validation: Foundational Techniques
Konference:7th International Symposium On Leveraging Applications of Formal Methods, Verification and Validation (ISoLA 2016)
Řada knih:Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9952
Místo vydání:Cham, CH
Rok:2016
URL:http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-47166-2_11
ISBN:978-3-319-47166-2
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, č. 10, DE
ISSN:0302-9743
DOI:10.1007/978-3-319-47166-2_11
Vydavatel:Springer International Publishing
URL: [PDF]
Klíčová slova
reliability, model, analysis, fault tolerant, FT, stochastic timed automata, STA, statistical model checking, SMC, UPPAAL SMC, probability, distribution, bathtub, fault, transient, permanent, intermittent, rate, scenario, tripple modular redundancy, TMR
Anotace
Článek prezentuje metodu tvorby a analýzy spolehlivostních modelů prostředky stochastických časovaných automatů (STA) a techniky statistického ověřování modelů  (SMC) dostupné v nástroji UPPAAL SMC; zvláštní pozornost je věnována spolehlivosti elektronických systémů. Metodu lze považovat za alternativu ke klasickým analytickým přístupům založeným např. na stromech poruch či Markovských spolehlivostních modelech. Hlavním cílem příspěvku je ukázat, že SMC lze s využít pro zjednodušení analýzy bezporuchovosti systémů, a to i za nepříznivých podmínek, ke kterým patří např. nekonstantní intezita poruch vnitřních prvků systému. V článku jsou shrnuty základní pojmy a principy související s modelováním a analýzou dynamických systémů pomocí nástroje UPPAAL SMC, následované ukázkami praktické aplikovatelnosti a shrnutím výsledků v oblasti spolehlivosti.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Josef Strnadel},
  title = {On Creation and Analysis of Reliability Models by
	Means of Stochastic Timed Automata and Statistical
	Model Checking: Principle},
  pages = {166--181},
  booktitle = {Leveraging Applications of Formal Methods, Verification and
	Validation: Foundational Techniques},
  series = {Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9952},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
 number = 10,
  year = 2016,
  location = {Cham, CH},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-319-47166-2},
  ISSN = {0302-9743},
  doi = {10.1007/978-3-319-47166-2_11},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11168}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.15.215
Přepnout na https