Článek ve sborníku konference

GRASA Eduard, RYŠAVÝ Ondřej, LICHTNER Ondrej, ASGARI Hamid, DAY John a CHITKUSHEV Lou. From protecting protocols to layers: designing, implementing and experimenting with security policies in RINA. In: 2016 IEEE International Conference on Communications (ICC). Kuala-Lumpur: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 736-742. ISBN 978-1-4799-6665-3. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7510780
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:From protecting protocols to layers: designing, implementing and experimenting with security policies in RINA
Název (cs):Návrh, implementace a experimenty s bezpečnostní v RINA
Strany:736-742
Sborník:2016 IEEE International Conference on Communications (ICC)
Konference:IEEE International Conference on Communications 2016
Místo vydání:Kuala-Lumpur, MY
Rok:2016
URL:http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7510780
ISBN:978-1-4799-6665-3
DOI:10.1109/ICC.2016.7510780
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Klíčová slova
RINA, autentizace, důvěrnost, integrita, experimentální vyhodnocení, bezpečnostní architektura 
Anotace

Současná bezpečnost v Internetu je komplikovaná, drahá a málo efektivní. V tomto příspěvku zkoumáme bezpečnostní vlastnosti RINA. Je představena specifikace, implementace a experimentální vyhodnocení mechanismů autentizace a SDU protection v RINA. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Eduard Grasa and Ond{\v{r}}ej Ry{\v{s}}av{\'{y}}
	and Ondrej Lichtner and Hamid Asgari and John Day
	and Lou Chitkushev},
  title = {From protecting protocols to layers: designing,
	implementing and experimenting with security
	policies in RINA},
  pages = {736--742},
  booktitle = {2016 IEEE International Conference on Communications (ICC)},
  year = 2016,
  location = {Kuala-Lumpur, MY},
  publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
  ISBN = {978-1-4799-6665-3},
  doi = {10.1109/ICC.2016.7510780},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11170}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https