Článek ve sborníku konference

RIŠA Michal. Scheduling and Synchronization on Multicores. In: Sborník příspěvků Česko-slovenského semináře pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & diagnostika. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2016, s. 10-13. ISBN 978-80-214-5376-0. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/events/pad2016/download/sbornik_pad_2016.en
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Scheduling and Synchronization on Multicores
Název (cs):Plánování a synchronizace na vícejádrových platformách
Strany:10-13
Sborník:Sborník příspěvků Česko-slovenského semináře pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & diagnostika
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2016
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2016
URL:http://www.fit.vutbr.cz/events/pad2016/download/sbornik_pad_2016.en
ISBN:978-80-214-5376-0
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconPAD2016.pdf102 KB2016-06-09 08:16:54
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
plánování, synchronizace, vícjadrová platforma
Anotace
Tento článek prezentuje motivaci, základní termíny, principy a problémy aplikací na multicore platformách. Dále v krátkosti shrnuje state-of-the-art následovaný shrnutím diplomové práce. Pak jsou probrány myšlenky připravované disertační práce, například směry výzkumu, cíle výzkumu, plán dosažení cílů, detaily výzkumných otázek a hypotéza výzkumu. Nakonec jsou shrnuty metody metody a nástroje k dosažení cílů výzkumu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal Ri{\v{s}}a},
   title = {Scheduling and Synchronization on Multicores},
   pages = {10--13},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}}
	{\v{C}}esko-slovensk{\'{e}}ho semin{\'{a}}{\v{r}}e pro
	studenty doktorsk{\'{e}}ho studia
	Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury \&
	diagnostika},
   year = 2016,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-5376-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11187}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https