Článek ve sborníku konference

PODIVÍNSKÝ Jakub. Funkční verifikace jako nástroj pro sledování vlivu poruch na elektro-mechanický systém. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016. Bořetice - Kraví Hora: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2016, s. 101-104. ISBN 978-80-214-5376-0. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/events/pad2016/download/sbornik_pad_2016.pdf
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Funkční verifikace jako nástroj pro sledování vlivu poruch na elektro-mechanický systém
Název (en):Functional Verification as a Tool for Evaluating Impact of Faults on Electro-mechanical System
Strany:101-104
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2016
Místo vydání:Bořetice - Kraví Hora, CZ
Rok:2016
URL:http://www.fit.vutbr.cz/events/pad2016/download/sbornik_pad_2016.pdf
ISBN:978-80-214-5376-0
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
FPGA
functional verification
fault tolerance evaluation
robot controller
Anotace
Náplní tohoto článku je představení práce zabývající se využitím techniky funkční verifikace jako nástroje pro ověřování metodik pro zajištění odolnosti proti poruchám v systémech založených na FPGA. V tomto článku jsou představeny cíle disertační práce vycházející z aktuálního stavu poznání v řešené oblasti. Představen je také návrh řešení, jehož součástí je rozdělení procesu ověřování do tří fází: (1) klasická funkční verifikace, (2) funkční verifikace využívající FPGA a injektor poruch a (3) sledování vlivu poruch na mechanickou část. V této práci bude věnována pozornost zejména první a druhé fázi, které byly předmětem zkoumání v uplynulém roce. Jak již název článku napovídá, budou zde prezentovány experimenty využívající verifikační prostředí z první a druhé fáze pro sledování vlivu poruch na elektronickou část experimentálního elektro-mechanického systému.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jakub Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}}},
   title = {Funk{\v{c}}n{\'{i}} verifikace jako n{\'{a}}stroj
	pro sledov{\'{a}}n{\'{i}} vlivu poruch na
	elektro-mechanick{\'{y}} syst{\'{e}}m},
   pages = {101--104},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika PAD 2016},
   year = 2016,
   location = {Bo{\v{r}}etice - Krav{\'{i}} Hora, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-5376-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11190}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https