Článek ve sborníku konference

ČEKAN Ondřej. Generování testovacích stimulů. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016. Bořetice - Kraví Hora: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2016, s. 97-100. ISBN 978-80-214-5376-0. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/events/pad2016/download/sbornik_pad_2016.pdf
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Generování testovacích stimulů
Název (en):Test stimuli generation
Strany:97-100
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2016
Místo vydání:Bořetice - Kraví Hora, CZ
Rok:2016
URL:http://www.fit.vutbr.cz/events/pad2016/download/sbornik_pad_2016.pdf
ISBN:978-80-214-5376-0
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
verification
generation
stimuli
assembly program
software-implemented fault tolerance
maze
Anotace
Tento článek popisuje jednotlivé kroky k dosažení stanovených cílů disertační práce a přehled výsledků dosažených za dobu studia.  Hlavní část práce je věnována generátoru testovacích stimulů,  který je založen na dvou vstupních strukturách popisujících formát  a omezení generovaných stimulů. V rámci práce je ukázáno generování assemblerovských programů pro procesory, generování softwarově implementované odolnosti proti poruchám a generování bludiště. Tyto případy představují různé oblasti v použití tohoto generátoru a v práci jsou řádně zadokumentovány včetně ukázek. Závěrem práce je představena budoucí práce.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ond{\v{r}}ej {\v{C}}ekan},
   title = {Generov{\'{a}}n{\'{i}} testovac{\'{i}}ch
	stimul{\r{u}}},
   pages = {97--100},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika PAD 2016},
   year = 2016,
   location = {Bo{\v{r}}etice - Krav{\'{i}} Hora, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-5376-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11198}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https