Článek ve sborníku konference

VAVERKA Filip. Case Study on Multi-domain Decomposition of k-Wave Simulation Framework. In: Computer achitectures and diagnostics 2016. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2016, s. 37-40. ISBN 978-80-214-5376-0. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/events/pad2016/download/sbornik_pad_2016.pdf
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Case Study on Multi-domain Decomposition of k-Wave Simulation Framework
Název (cs):Případová studie multi-doménové dekompozice k-Wave simulačního frameworku
Strany:37-40
Sborník:Computer achitectures and diagnostics 2016
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2016
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2016
URL:http://www.fit.vutbr.cz/events/pad2016/download/sbornik_pad_2016.pdf
ISBN:978-80-214-5376-0
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icon22-Vaverka.pdf540 KB2016-09-20 09:17:27
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Anotace
Tento článek popisuje výhody a výzvy implementace efektivních distribuovaných algoritmů za použití clusterů vybavených GPU akcelerátory. Článek se zaměřuje na dekompozici numerických simulací založených na pseudo-spektrálních metodách. Jako ukázna distribuovaného algoritmu je použita pseudo-spektrální metoda simulace šíření ultrazvukových vln v homogenním médiu. Prezentované řešení dosahuje, díky použití lokální dekompozici trojnásobného zrychlení a zároveň snížení nákladů na provedení simulace.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Filip Vaverka},
   title = {Case Study on Multi-domain Decomposition of k-Wave
	Simulation Framework},
   pages = {37--40},
   booktitle = {Computer achitectures and diagnostics 2016},
   year = {2016},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-5376-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11200}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.80.55.37
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]