Článek ve sborníku konference

STRNADEL Josef a RIŠA Michal. On Analysis of Software Interrupt Limiters for Embedded Systems by Means of UPPAAL SMC. In: Proceedings of the 24th Austrian Workshop on Microelectronics. Villach: IEEE Computer Society Press, 2016, s. 45-50. ISBN 978-1-5090-1040-0. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7814012
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On Analysis of Software Interrupt Limiters for Embedded Systems by Means of UPPAAL SMC
Název (cs):Analýza programové správy přerušení pro vestavné systémy prostředky UPPAAL SMC
Strany:45-50
Sborník:Proceedings of the 24th Austrian Workshop on Microelectronics
Konference:24th Austrian Workshop on Microelectronics
Místo vydání:Villach, AT
Rok:2016
URL:http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7814012
ISBN:978-1-5090-1040-0
DOI:10.1109/Austrochip.2016.020
Vydavatel:IEEE Computer Society Press
Klíčová slova
interrupt management, interrupt overload problem, software interrupt limiter, modeling, analysis, stochastic timed automata, statistical model checking
Anotace

Článek prezentuje novou metodu modelování a analýzy softwarových přístupů určených pro správu přerušení v událostmi řízených vestavných systémech; novost spočívá v použití prostředků, kterými jsou stochastické časované automaty a statistické ověřování modelů. Zmíněné systémy jsou typicky obsahují část určenou k poskytování služby v reálném čase, kterážto musí být garantována i za nepříznivých okolností mezi které patří např. nadměrná frekvence přerušovacích podnětů. Vzhledem k asynchronní povaze přerušovacích podnětů musí být jejich dopad na přerušovaný systém modelován a analyzován velmi pečlivě, a to pro různé scénáře pomocí analytických/formálních metod tak metod statistických vhodných pro stochastická chování. Článek se orientuje na posledně zmíněné metody s cílem demonstrovat styl tohoto způsobu modelování a nastínit jeho využití, na bázi statistického ověřování modelů, pro zjednodušení analýzy systémů za jinak obtížných okolností.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Josef Strnadel and Michal Ri{\v{s}}a},
  title = {On Analysis of Software Interrupt Limiters for
	Embedded Systems by Means of UPPAAL SMC},
  pages = {45--50},
  booktitle = {Proceedings of the 24th Austrian Workshop on
	Microelectronics},
  year = 2016,
  location = {Villach, AT},
  publisher = {IEEE Computer Society Press},
  ISBN = {978-1-5090-1040-0},
  doi = {10.1109/Austrochip.2016.020},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11205}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https