Článek ve sborníku konference

NEVORAL Jan. Polymorfní obvody na bázi ambipolárních tranzistorů. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016. Bořetice: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2016, s. 45-48. ISBN 978-80-214-5376-0.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Polymorfní obvody na bázi ambipolárních tranzistorů
Název (en):Polymorphic circuits based on ambipolar transistors
Strany:45-48
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2016
Místo vydání:Bořetice, CZ
Rok:2016
ISBN:978-80-214-5376-0
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
Polymorfní elektronika, ambipolární tranzistor, číslicový obvod, logické hradlo, evoluční návrh, CGP
Anotace
Cílem této práce je představit novou metodu pro evoluční návrh polymorfních obvodů na úrovni tranzistorů. K dosažení rychlého a přitom dostatečně přesného ohodnocení obvodu je využit diskrétní simulátor. Navržený přístup byl testován na množině polymorfních hradel řízených přehozením napájecích přívodů. Ukázalo se, že je metoda schopná navrhovat funkční řešení. Bylo vytvořeno několik polymorfních obvodů na bázi ambipolárních tranzistorů, které jsou sestaveny z menšího počtu tranzistorů než stejná dosud publikovaná hradla. Díky navržené metodě byla také objevena nová třída polymorfních hradel - hradla s MOSFET tranzistory přepínaná změnou polarity napájení. Ty mají pravděpodobně nejlepší parametry z dosud známých polymorfních hradel postavených z konvenčních tranzistorů.
Abstrakt
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jan Nevoral},
   title = {Polymorfn{\'{i}} obvody na b{\'{a}}zi
	ambipol{\'{a}}rn{\'{i}}ch tranzistor{\r{u}}},
   pages = {45--48},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika PAD 2016},
   year = 2016,
   location = {Bo{\v{r}}etice, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-5376-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11207}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https