Článek ve sborníku konference

ONDEL Lucas, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Variational Inference for Acoustic Unit Discovery. In: Procedia Computer Science. Yogyakarta: Elsevier Science, 2016, s. 80-86. ISSN 1877-0509. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916300473
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Variational Inference for Acoustic Unit Discovery
Název (cs):Varianční vyvozování pro vyhledávání akustických jednotek
Strany:80-86
Sborník:Procedia Computer Science
Konference:The 5th International Workshop on Spoken Language Technologies for Under-resourced Languages (SLTU'16)
Místo vydání:Yogyakarta, ID
Rok:2016
URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916300473
Časopis:Procedia Computer Science, roč. 2016, č. 81, CZ
ISSN:1877-0509
DOI:10.1016/j.procs.2016.04.033
Vydavatel:Elsevier Science
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2016/ondel_sltu2016_17-8037.pdf [PDF]
Klíčová slova
Bayesian non-parametric, Variational Bayes, acoustic unit discovery
Anotace
Tento článek pojednává o variančním vyvozování pro vyhledávání akustických jednotek. Pro automatické určování řečových jednotek jsou definovány neparametrické bayesovské modely.
Abstrakt
Recently, several nonparametric Bayesian models have been proposed to automatically discover acoustic units in unlabeled data. Most of them are trained using various versions of the Gibbs Sampling (GS) method. In this work, we consider Variational Bayes (VB) as alternative inference process. Even though VB yields an approximate solution of the posterior distribution it can be easily parallelized which makes it more suitable for large database. Results show that, notwithstanding VB inference is an order of magnitude faster, it outperforms GS in terms of accuracy.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Lucas Ondel and Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget and Jan
	{\v{C}}ernock{\'{y}}},
  title = {Variational Inference for Acoustic Unit Discovery},
  pages = {80--86},
  booktitle = {Procedia Computer Science},
  journal = {Procedia Computer Science},
  volume = 2016,
 number = 81,
  year = 2016,
  location = {Yogyakarta, ID},
  publisher = {Elsevier Science},
  ISSN = {1877-0509},
  doi = {10.1016/j.procs.2016.04.033},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11224}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https